Projekty

Služba sociální rehabilitace je financována z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.