Projekty

Současné projekty:

null

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII

Doba realizace projektu:    

1. 1. 2023- 31. 12. 2023

Popis projektu:

Předmětem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnávání, k bydlení, k obnovování sociálních kontaktů. Tento záměr bude naplňován finančním zajištěním vybraných sociálních služeb, a to do 31. 12. 2023.

Uplynulé projekty:

null
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII

Doba realizace projektu:    

1. 7. 2022- 31. 12. 2022

Popis projektu:

Předmětem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnávání, k bydlení, k obnovování sociálních kontaktů. Tento záměr bude naplňován finančním zajištěním vybraných sociálních služeb, a to do 31. 12. 2022.