Poslání ...

Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby. Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.

Aktuality

Hledáme Ředitele / Ředitelku VOR Jihlava, z.ú.

Program na červen 2021
17. června 2021 se uskuteční TURISTICKÁ VYCHÁZKA
- sraz  v 10:00 v prostorách organizace;
- trasa bude cca 5 km,  směr rybník Borovinka a zpět;
- v případě špatného počasí se akce nekoná, bude dán náhradní termín;
- účastníci se hlašte u Renaty Nápravníkové.


23. června 2021 se uskuteční PIKNIK NA ZAHRADĚ VORU
Přijďte si popovídat, pobavit se, zahnat chmury smiley

- s sebou:  různé občerstvení podle uvážení – saláty, buchtičky, slané dobroty, apod.
- zajištěny budou: nápoje, deky, relaxační zóna, hudba
- lze si zahrát ping-pong, petangue, stolní hry, 
- v případě špatného počasí se akce nekoná, bude dán náhradní termín.

 
 

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

9:30
DÍLNA
(R. Nápravníková)

9:30
DÍLNA
(R. Nápravníková)

9:30
ARTETERAPIE
(Mgr. L. Štěpánek)

 

9:30
DÍLNA
(R. Nápravníková)

 

 

 

1x za 14 dní v sudé týdny 10:00 OUTDOOR

(R. Nápravníková)

 

1x za 14 dní v liché týdny 10:00

NORDIC WALKING

(V. Šourková, DiS.)

 

 

 

 

TELČ

1x za 14 dní v liché týdny 10:00

DÍLNA

(R. Nápravníková)

 

9:00 – 12:00

„KLUB“

 

9:00 – 12:00

„KLUB“

 

 

13:00

TERAPEUTICKÁ SKUPINA
(Mgr. M. Šťastný)

 

14:00

ANGLIČTINA
(R. Mezlík)

13:00

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
(E. Vorálková)

 

 

Mimořádné opatření
  
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, Vás prosíme o dodržování 3R (ruce, respirátory, rozestupy).
V případě potřeby kontaktujte svého klíčového pracovníka.

Přejeme nám všem pevné zdraví.
Kolektiv VOR Jihlava, z.ú.
 
Mgr. Martina Přibylová ředitelka VOR Jihlava, z.ú.  567 213 700 775 680 987 reditel@vorjihlava.cz
Alena Kružíková asistentka ředitelky 567 215 019 775 627 865 info@vorjihlava.cz
Mgr. Jana Kolářová odborná vedoucí služeb 567 215 896  777 526 576 j.kolarova@vorjihlava.cz
Veronika Šourková, DiS. koordinátor chráněného bydlení  567 210 861  777 414 099 v.sourkova@vorjihlava.cz
Bc. Iva Skálová sociální pracovník,
pracovní konzultant
 567 213 288  775 567 279 i.skalova@vorjihlava.cz
Mgr. Danuše Sládková sociální pracovník  567 214 594  773 175 716 d.sladkova@vorjihlava.cz
Bc. Karolína Dlouhá, DiS. sociální pracovník  567 214 594  773 276 540 k.dlouha@vorjihlava.cz
Bc. Eva Macková sociální pracovník   775 567 277 e.mackova@vorjihlava.cz
Renata Nápravníková kreativní dílna, klub, outdoor  567 215 011  775 567 278 r.napravnikova@vorjihlava.cz
Eva Vorálková peer konzultant    773 624 945 e.voralkova@vorjihlava.cz
 

Naši partneři

pnj_logo.png Kraj Vysočina.jpg Logo OPZ barevné.jpg Město Jihlava.jpg MPSV-logo.jpg