Poslání ...

Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby. Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.

Aktuality

Koronavir COVID-19 v Česku
úterý 10. 3. 2020
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví platí v chráněném bydlení zákaz návštěv od 10. 3. 2020 do odvolání.                       
 
pátek 13. 3. 2020
Z důvodu pandemie Koronaviru COVID-19 nařídila vláda ČR nové mimořádné opatření - od pondělí 16. 3. 2020 je uzavřena budova VORu až do odvolání. V současné době také přerušujeme až do odvolání veškeré skupinové a volnočasové aktivity.Děkujeme za pochopení.
Zaměstnanci jsou vám nadále k dispozici na svých mobilních telefonech a e-mailech.
 
 
Veronika Šourková v.sourkova@vorjihlava.cz 777 414 099
Lenka Vaňhová l.vanhova@vorjihlava.cz 777 526 576
Renata Nápravníková r.napravnikova@vorjihlava.cz 775 567 278
Iva Skálová i.skalova@vorjihlava.cz 775 567 279
Danuše Sládková d.sladkova@vorjihlava.cz 773 175 716
Adéla Tomášů a.tomasu@vorjihlava.cz 773 276 540


COVID LINKA KRAJE VYSOČINA                   
Kraj Vysočina začal provozovat novou informační COVID LINKU. Na telefonním čísle 564 602 602 je linka v provozu denně v době od 8:00 do 22:00 hodin. Sice ji neobsluhují zdravotníci, ale tým zkušených operátorů pomůže veřejnosti zorientovat se v aktuální situaci a poradí nebo nasměruje lidi na správná místa.

MĚSTO JIHLAVA KOORDINUJE DOBROVOLNÍKY
Bojíte se vyrazit na nákup nebo jste nemocní a nechcete nikam chodit? Dobrovolníci vám pomůžou. Volejte na 565 591 830, pište na pozadavky.pomoci@jihlava-city.cz

 

Pracovnice VORu nezahálí - šijí roušky!!!

Dne 3. 6. 2020

Od 8.6.2020 se obnovuje poskytování sociální služby Sociální rehabilitace ve VORU.

Na základě Doporučeného postupu č.11/2020 vydaného MPSV pro aplikaci aktualizovaného plánu obnovení poskytování sociálních služeb bude provoz Voru postupovat takto:
  • Obnovení rozsahu poskytování bude postupovat pozvolna, otevřením nesmí být ohrožen život a zdraví klientů a personálu.
  • Čerpání zpočátku bude muset být kratší dobu, kapacita služby bude oproti běžnému stavu snížena
  • Musí být dodržovány rozestupy alespoň 1,5 metru
  • Klienti i pracovníci nosí ochranu nosu a úst – roušku
  • Klienti a pracovníci si domluví individuální schůzky, které budou ideálně probíhat venku
  • Skupinové aktivity budou domluveny při dodržení všech podmínek individuálně, budou také probíhat většinou venku, při nepříznivém počasí v budově – dodržení rozestupů a max. kapacity 10 klientů.
  • U vstupu do budovy všichni použijí dezinfekci
  • Klienti musí při prvním kontaktu ve Voru podepsat Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění, které bude uloženo ve Voru.
  • Další služby si klient bude domlouvat se svým klíčovým pracovníkem individuálně.

Naši partneři

pnj_logo.png Kraj Vysočina.jpg Logo OPZ barevné.jpg Město Jihlava.jpg MPSV-logo.jpg