Poslání ...

Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby. Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.

Aktuality

Mimořádné opatření
  
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme omezili skupinové aktivity.
Nadále Vám zůstáváme k dispozici na telefonu, emailu, osobně v budově organizace. 
Zvýšili jsme naši podporu v terénu v rámci individuální práce.
Prosíme Vás o dodržování 3R (ruce, respirátory, rozestupy).
V případě potřeby kontaktujte svého klíčového pracovníka.

Přejeme nám všem pevné zdraví.
Kolektiv VOR Jihlava, z.ú.

 
Mgr. Martina Přibylová ředitelka VOR Jihlava, z.ú.  567 213 700 775 680 987 reditel@vorjihlava.cz
Alena Kružíková asistentka ředitelky 567 215 019 775 627 865 info@vorjihlava.cz
Mgr. Jana Kolářová odborná vedoucí služeb 567 215 896  777 526 576 j.kolarova@vorjihlava.cz
Veronika Šourková, DiS. koordinátor chráněného bydlení  567 210 861  777 414 099 v.sourkova@vorjihlava.cz
Bc. Iva Skálová sociální pracovník,
pracovní konzultant
 567 213 288  775 567 279 i.skalova@vorjihlava.cz
Mgr. Danuše Sládková sociální pracovník  567 214 594  773 175 716 d.sladkova@vorjihlava.cz
Bc. Karolína Dlouhá, DiS. sociální pracovník  567 214 594  773 276 540 k.dlouha@vorjihlava.cz
Bc. Eva Macková sociální pracovník   775 567 277 e.mackova@vorjihlava.cz
Renata Nápravníková kreativní dílna, klub, outdoor  567 215 011  775 567 278 r.napravnikova@vorjihlava.cz
Eva Vorálková peer konzultant    773 624 945 e.voralkova@vorjihlava.cz

 

Naši partneři

pnj_logo.png Kraj Vysočina.jpg Logo OPZ barevné.jpg Město Jihlava.jpg MPSV-logo.jpg