Poslání ...

Naším posláním je pomáhat lidem s duševní nemocí žít plnohodnotný, samostatný život, ve kterém by mohli naplňovat své osobní i společenské potřeby. Nabízíme individuální podporu při zvládání zdravotních a sociálních problémů, společenský kontakt, komunikaci, náplň volného času.

Aktuality

O rodině s rodinou - série online setkání
Srdečně Vás zveme na SÉRII ONLINE SETKÁNÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A BLÍZKÉ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, kterými vás provedou odborníci s vlastní zkušeností s péčí o blízkého s duševním onemocněním (peer rodinní příslušníci) a pracovníci z oblasti péče o duševní zdraví. Setkání vycházejí z osobních i profesních zkušeností. Nabídneme vám praktické informace, ale především prostor pro sdílení zkušeností a tipů, jak překlenout těžkosti a najít podporu.
 

Mimořádné opatření
  
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme omezili skupinové aktivity.
Nadále Vám zůstáváme k dispozici na telefonu, emailu, osobně v budově organizace. 
Zvýšili jsme naši podporu v terénu v rámci individuální práce.
Prosíme Vás o dodržování 3R (ruce, roušky, rozestupy).
V případě potřeby kontaktujte svého klíčového pracovníka.

Přejeme nám všem pevné zdraví.
Kolektiv VOR Jihlava, z.ú.  
Veronika Šourková, DiS.  koordinátor chráněného bydlení  567 210 861  777 414 099 v.sourkova@vorjihlava.cz
 Bc. Iva Skálová sociální pracovník  567 213 288  775 567 279 i.skalova@vorjihlava.cz
 Renata Nápravníková kreativní dílna, klub, outdoor  567 215 011  775 567 278 r.napravnikova@vorjihlava.cz
Mgr. Danuše Sládková sociální pracovník  567 214 594  773 175 716 d.sladkova@vorjihlava.cz
Bc. Karolína Dlouhá, DiS. sociální pracovník  567 214 594  773 276 540 k.dlouha@vorjihlava.cz
Bc. Eva Macková sociální pracovník   775 567 277 e.mackova@vorjihlava.cz
Eva Vorálková peer konzultant    773 624 945 e.voralkova@vorjihlava.cz
Ing. Eva Kantorová  ředitelka VOR Jihlava, z.ú.  567 213 700  775 680 987 e.kantorova@vorjihlava.cz
Mgr. Jana Kolářová, DiS. odborná vedoucí sociálních služeb  567 215 896  777 526 576 j.kolarova@vorjihlava.cz
 

Naši partneři

pnj_logo.png Kraj Vysočina.jpg Logo OPZ barevné.jpg Město Jihlava.jpg MPSV-logo.jpg