Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Podpořte nás

Proč byste nás měli podpořit?


Pomůžete tím zajistit kvalitu péče o klienty a umožníte rozvíjet programy a kvalitní projekty. Jsme nezisková organizace financována z různých zdrojů. Peníze z národních, krajských, městských i evropských grantů a projektů pokryjí část našich nákladů na poskytované služby. Další peníze získáváme i z jiných zdrojů. Důležitou roli pro nás mají právě dary našich příznivců.


Jak nám můžete pomoci?


Finančně

  • Pravidelně
  • Jednorázově

Pravidelná pomoc (i malými částkami) nám umožní lépe plánovat naše aktivity. Nejjednodušší je nastavit trvalý příkaz na účet 153984370/0600.

Jednorázový příspěvek můžete poslat na účet 153984370/0600 nebo hotově v naší kanceláři.

Identifikace daru
Prosíme vás o zaslání údajů, které nám umožní platbu identifikovat. V případě dotazů se obraťte na info@vorjihlava.cz


Věcným darem

Jsou různé věcí, které pro naši činnost musíme čas od času pořídit. Pokud nám s nimi chcete pomoci, rádi přijmeme i starší funkční věci.


Staňte se dobrovolníkem

Věnujte nám svůj čas a schopnosti.
Jednorázově – vždy se najde něco, s čím nám pomoci.
Pravidelně nám můžete pomoci s volnočasovými aktivitami klientů, prací s klienty na zahradě apod.
Expertně – rádi využijeme Vaše schopnosti a znalosti například při konzultacích nebo službách pro naše klienty a organizaci.


Oceněním

Každé ocenění, že práci děláme dobře, nás posouvá dál a dodávám nám sílu a energii.


Daňové zvýhodnění

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)
(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
Fyzické osoby (včetně zaměstnanců) mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
Podrobnější informace najdete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.
 

smiley ZA VAŠI PODPORU VÁM DĚKUJEME smiley