Sociální rehabilitace


Posláním sociální rehabilitace je poskytovat podporu duševně nemocným lidem, kteří se vlivem své duševní nemoci ocitli v nepříznivé osobní situaci. Základním nástrojem činnosti je individuální práce s klienty a snaha poskytnout co nejvíce možností a příležitostí pro jejich zapojení do běžného života. 

Poskytujeme službu Sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006 Sb.

Cílová skupina:

dospělé osoby s duševním onemocněním zejména z okruhu psychóz,které potřebují službu využívat.

Podmínky pro poskytnutí služby:

 • duševní onemocnění
 • věk 19-80 let
 • ​bydliště v regionu Jihlava
 • ​doporučení psychiatra​​
 • uzavření písemné smlouvy na sociální službu

Podmínky pro odmítnutí služby:

 • zájemce nepatří do cílové skupiny (věk, diagnóza, potřebnost)
 • formality spojené s poskytováním služeb
 • odmítnutí smlouvy o poskytnutí služby

Cíle sociální rehabilitace:

 • Podporovat klienty v navazování a posilování sociálních vztahů (s rodinou, spolupracovníky, přáteli atd.).
 • Podporovat klienty v úsilí uplatnit se na otevřeném trhu práce na základě svých schopností a dovedností.
 • Podporovat klienty v jejich snaze učit se nakládat s finančními prostředky.
 • Podporovat klienty ve snaze určovat si svůj životní směr, moci uplatnit svůj talent, přednosti a silné stránky, mít životní perspektivu a existenciální jistoty.
 • Podporovat klienty, aby byli schopni smysluplně trávit svůj volný čas.
 • Podporovat klienty v samostatnosti v oblastech péče o sebe, bydlení, práce, vzdělání.
 • Podporovat klienty v úsilí zvládat svou nemoc a dosáhnout co nejlepšího zdravotního stavu, který jim umožní lépe se začlenit do společnosti.

Službu sociální rehabilitace poskytujeme v ambulantní i terénní formě, nabízíme klientům individuální i skupinovou podporu:

Dostupnost služby:

Jihlava:pondělí až pátek od 8:00 do 16:00
Telč: každý čvrtek od 9:00 do 14:00

Program sociální rehabilitace:

 • výuka anglického jazyka
 • arteterapie
 • besedy, besídky
 • cvičení, posilování
 • cvičná kavárna
 • cvičná kuchyňka
 • grilování na dvoře
 • hry
 • klientské svépomocné aktivity
 • kreativní dílna
 • návštěvy kulturně-společenských akcí (výstavy, divadlo...)
 • internet
 • terapeutická skupina
 • výlety
 • zpívání
 • trénink paměti
 • aj.