Orgány ústavu

Ředitelka
Ing. Eva Kantorová - statutární zástupce

Správní rada:
MUDr. Jana Toufarová - předseda
MUDr. Dagmar Dvořáková 
Mgr. Martina Přibylová

Zakladatel:
Mgr. Martin Šťastný